Restore GNOME panels as default

Манай нэг найз Үбүнтү суулгажээ. Тэгээд доод панелийг устгачихаад яаж сэргээх вэ гэснийг энд бичье гэж бодлоо. Цаашид шинэ үбүнтүчдэд хэрэг болж магад. ;)

1. Alt+Ctrl+F1 дарж tty1 руу ороод дараах коммандуудийг өгнө:

$ sudo gconftool –recursive-unset /apps/panel
$ sudo rm -rf ~/.gconf/apps/panel
$ sudo pkill gnome-panel

Эдгээр нь таны дээд болон доод панел устгасан, өөрчилсөн гээд бүх тохиргоог шинэчлэж байгаа хэрэг.

2. Одоо харин буцаад график горим руу Alt+Ctrl+F9 дарж ороод дахин Alt+Ctrl+Backspace дарж ГНОМЕ сервисийг дахин ачаалаад боллоо.

REF: http://www.saifur-rahman.com/2008/12/restoring-default-ubuntu-panel/