g4u

Norton ghost гэж програм байдаг. Олон компьтерийг яг ижилхэн бэлдэх тохиолдолд хард дискийг яг адилхан хуулахад хэрэглэгддэг билээ. Виндовсын файл системийг хуулж чадахаас гадна Юникс Линуксийн зарим файл системүүдийг хуулж чаддаг.

Асуудал. Файл файлаар нь хуулдаг учир нэг дискэн дээрээс нөгөө дискэн дээр очихдоо тухайн файл яг өмнөхтэйгээ ижилхэн байрлалд хуулагддаггүй. Иймд grub зэрэг дискийн секторийн түвшинд ажилладаг програмууд norton ghost оор зөөвөрлөгдсөний дараа ажиллахгүй.

Шийдэл нь g4u юм. Энэ програм нь netbsd дээр суурилсан boot disk бөгөөд юниксын dd програмаар дискийг сектор сектороор нь яг адилхан хуулна. Иймд тухайн дискэн дээр ямар үйлдлийн систем байх нь огт хамаагүй болж байна. Дэлгэрэнгүйг сайт дээрээс нь уншаарай.